Zwolnienie z podatku PIT dotyczące zatrudnianych osób poniżej 26 roku życia

 
 

Uprzejmie informuję, że od 1 sierpnia 2019 roku wchodzi w życie nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - na mocy której zlikwidowany ma być 18% podatek dochodowy dla pracowników do 26 roku życia.

Zerowy PIT ma dotyczyć:

  • przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy)
  • umów zlecenia zawartych z firmą
  • do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85.528 zł - co odpowiada górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

UWAGA

W roku 2019 limit zwolnienia wyniesie 35.636,67 zł czyli 5/12 limitu rocznego ponieważ w tym roku zwolnienie będzie obowiązywać jedynie pięć miesięcy (tj. od sierpnia do grudnia).

Osiągnięta nadwyżka ponad ww. limity podlegać będzie nadal opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

OBOWIĄZKI PŁATNIKA

W roku 2019 płatnik (tj. zatrudniający przedsiębiorca) nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT od sierpnia do grudnia - pod warunkiem, że młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT.

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia - zwrot podatku z tytułu zwolnienia otrzymają dopiero w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Oświadczenie natomiast nie będzie wymagane dla przychodów uzyskanych przez pracowników od 1 stycznia 2020 r., gdyż od tego roku z pensji zaliczka nie będzie pobierana automatycznie.

Dodatkowo informuję, że nowa ulga nie będzie zwalniać z obowiązku zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ.

 

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media