Biała lista podatników VAT

 
 

Od początku września 2019 r. została utworzona baza wszystkich podatników VAT tzw. Biała lista podatników VAT.

Biała lista ma ułatwiać weryfikację kontrahentów, tym samym dokonywanie bezpiecznych transakcji oraz zachowanie tzw. należytej staranności w biznesie. Zawiera ona numery kont przedsiębiorców z wyjątkiem tych, które zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT lub których Naczelnik Urzędu Skarbowego nie zarejestrował w tym systemie.
Wpłata na rachunek niewidniejący na białej liście będzie od przyszłego roku tj. 01.01.2020 r. wiązała się z sankcjami podatkowymi. Będzie to dotyczyła płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 tys. zł realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami. Wydatku nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto przedsiębiorca będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcę lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe do wysokości kwoty podatku VAT związanego z daną dostawą.

Tych konsekwencji będzie można uniknąć tylko wówczas, jeżeli w ciągu 3 dni podatnik doniesie do Urzędu Skarbowego o numerze rachunku z poza wykazu, na który został zlecony przelew. Dzień zlecenia przelewu musi być zgodny z dniem sprawdzenia rachunku na białej liście.
Ministerstwo Finansów udostępniło opis interfejsu programistycznego API nowego Wykazu podatników VAT tj. wykazu podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Korzystanie z API jest limitowane, co oznacza, że można złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie.

W związku z podanymi wyżej informacjami kancelaria sygnalizuje, że warto sprawdzić, czy rachunki wykorzystywane do firmowych rozliczeń zostały na pewno zgłoszone do Urzędu Skarbowego i czy ich wykaz na Białej liście podatników jest aktualny.
Osoby wpisane w CEIDG podają konta za pośrednictwem CEIDG na formularzu CEIDG-1, dołączając w razie potrzeby załącznik CEIDG-RB. CEIDG przekazuje zgłoszone dane do Urzędu Skarbowego zgłoszonego przez przedsiębiorcę.

Podmioty podlegające wpisowi do KRS informuję o swoich kontach poprzez złożenie w Urzędzie Skarbowym formularza NIP-8.
Wspólnicy spółki cywilnej zgłaszają swoje konta do Urzędu Skarbowego jako konto spółki cywilnej na druku NIP-2.
NIP-2 oraz NIP-8 składane przez internet muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym.

Uwaga

Biała lista nie zawiera rachunków osobistych typu ROR, nawet jeżeli przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykorzystuje je w firmowych rozliczeniach. Wykaz nie obejmuje również rachunków wirtualnych. Takie osoby powinny pomyśleć o założeniu rachunku firmowego.

Opracowała:
Grażyna Micińska

 

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media