Nowelizacji przepisów dotyczących kas fiskalnych

 
 

Informuję, że od 1 maja 2019 roku obowiązują przepisy ustawy o VAT określające zasady stosowania kas on-line.

Przepisy te wprowadzają obowiązek instalacji nowych kas on-line według specjalnego harmonogramu.

I tak, od 1 stycznia 2020 r. dotyczyć będą branży paliwowej oraz usług mechaniki pojazdowej i wymiany opon. Również od 1 stycznia 2020 r. branży usług związanych z wyżywieniem, wykonywanych wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. W późniejszym terminie sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe branże będą musiały przejść na kasy on-line w późniejszych terminach lub po wyczerpaniu swoich zasobów funkcjonujących obecnie kas.

Ważną informacją na chwilę obecną jest to, że nowe rozporządzenie wprowadziło wymóg dla wszystkich podatników posiadających kasy fiskalne podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji w kasach fiskalnych, który to wymóg dotyczy wszystkich pracowników obsługujących kasy fiskalne.

Do dnia 31 lipca 2019 r. wszyscy użytkujący kasy fiskalne będą musieli dostosować swoje kasy do nowych wymogów dotyczących przypisania oznaczeń literowych od A do G do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisanych do nazw towarów i usług.

W nowym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących prawodawca wskazał, że:

lit. A - przypisana jest stawka 22% lub 23%
lit. B - przypisana jest stawka 7% lub 8%
lit. C - przypisana jest stawka 5%
lit. D - przypisana jest stawka 0%
lit. E - zwolnienie od podatku
lit. F i G - pozostałe stawki podatku

Tę czynność należy dokonać w porozumieniu z serwisantami kas fiskalnych. Termin jak wyżej wspomniałam do 31 lipca 2019 r.

Ponadto zmieniły się zasady wystawiania faktur do paragonów wygenerowanych przez kasę. Generalną zasadą będzie (co dotyczy nowych kas on-line), że fakturę VAT można wystawiać tylko do paragonu z oznaczonym numerem NIP. Wszyscy pozostali podatnicy (nie posiadający kasy on-line) będą mogli wystawiać faktury VAT dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą tylko w dniu dokonania sprzedaży poświadczonej paragonem (nie będzie można, tak jak to było obecnie, wystawiać zbiorczej faktury dla kilku paragonów, bądź dla paragonu z inną datą niż data wystawionej faktury).

Na koniec kilka słów na temat ulgi na zakup kasy on-line.

Podatnicy którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego on-line mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup tej kasy w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to jednak tych podatników, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego i dobrowolnie wybiorą kasę on-line oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy on-line.

Homologacja kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonów wygasa 31 grudnia 2022 r.

Homologacja na kasy fiskalne z papierową kopią paragonu wygasa 31 sierpnia 2019 r. - co oznacza, że po upływie tego terminu podatnik musi zakupić kasę z elektroniczną kopią paragonów lub kasę on-line, ale tylko na tą drugą będzie mógł otrzymać zwrot.

Opracowała:
Grażyna Micińska

 

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media