Nowy podatek o nazwie Danina Solidarnościowa

 
 

(Dotyczy osób fizycznych, podatników PIT)

Nowy podatek o nazwie Danina Solidarnościowa (Dotyczy osób fizycznych, podatników PIT)

Od 01.01.2019 r. obowiązują przepisy regulujące wprowadzenie nowego podatku - o nazwie Danina Solidarnościowa - art. 30h - 30i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stawka daniny wynosi 4% nadwyżki ponad 1 mln zł z sumy dochodów - osiągniętych przez osoby fizyczne w roku 2019.

Zobowiązani podatnicy będą musieli składać stosowną deklarację o wysokości Daniny Solidarnościowej - do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego.

Do tego też dnia należy zapłacić nową daninę.

Wprowadzenie zmian nastąpiło ustawą z dnia 23.10.2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 14.11.2018 r. Przepisy weszły w życie 01.01.2019 r.

 

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media