Utrata prawa do zwolnienia z VAT

 
 

Z dniem 1 września 2019 r. wejdzie w życie część przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520).

Wprowadza ona między innymi zmiany w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT polegające na rozszerzeniu katalogu czynności, których wykonywanie wyłącza prawo do korzystania za zwolnienia podmiotowego z VAT.

Oznacza to, że pomimo nieosiągnięcia wartości sprzedaży 200 tys. zł (zobowiązującej obecnie do rejestracji do systemu VAT) - opodatkowaniu tym podatkiem będą podlegali Ci podatnicy, którzy dokonają sprzedaży na odległość (tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, najczęściej przez internet) następujących towarów handlowych:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1)
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26)
  • urządzeń elektrycznych i nie elektrycznych sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27)
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28)

Kolejną grupę podatników, która pozbawiona zostaje z dniem 1 września prawa z korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT, niezależnie od wysokości obrotu są:

  • podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) oraz motocykli (PKWiU 45.4) - w tym przypadku zwolnienie traci się bez względu na sposób sprzedaży tj. utrata zwolnienia następuje również przy sprzedaży stacjonarnej
  • Ponadto prawo do zwolnienia z VAT utracą z dniem 1 września podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu.
  • Wobec opisanej wyżej zmiany przepisów podatnicy, którzy od 1 września 2019 r. wykonają jedną z omawianych wyżej czynności bądź dostaw wymienionych wyżej towarów będą musieli dokonać rejestracji jako podatnicy VAT czynny i będą mieli obowiązek rozliczać VAT.

Nowe przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych przepisów przejściowych.

Opracowała:
Grażyna Micińska

 

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media