W okresie przedświątecznym przesyłam Państwu dla przypomnienia zasady rozliczenia podatkowego wręczanych prezentów świątecznych dla klientów i kontrahentów Państwa firm.

 
 

Zakup prezentów a koszty podatkowe

Najważniejszą sprawą jest rodzaj prezentu a także jego wartość.

Możemy wyróżnić trzy grupy prezentów:

  1. Gadżety reklamowe opatrzone logo firmy, przykładowo mogą to być długopisy, breloki, kubki firmowe, foldery itp.
  2. Produkty oraz usługi wytwarzane przez firmę wręczającą prezent.
  3. Produkty innych firm np. galanteria skórzana, słodycze, czy sprzęt elektroniczny.

Powyższe rozróżnienie rodzajów prezentów ma podstawowe znaczenie, gdyż zgodnie z przepisami jedynie wydatki związane z reklamą firmy są kosztem podatkowym.
Definicji reklamy nie ma w przepisach, ale zgodnie z orzecznictwem za reklamę uważa się działania, które mają zachęcić potencjalnych klientów do zakupu towarów lub skorzystania z usług świadczonych przez firmę.


Z puntu widzenia ustawy o podatku VAT przekazanie prezentu świątecznego jest dostawą towarów.
Przedsiębiorca kupując taki prezent będzie miał prawo do odliczenia VAT-u w całości, a przekazując go komukolwiek musi wycenić prezent i naliczyć podatek VAT według właściwej stawki.

Podatku VAT nie trzeba jednak naliczać jeśli:

  • wartość prezentu przekazanego jednorazowo nie przekroczyła 10 zł
  • łączna wartość wszystkich prezentów przekazanych jednej osobie w ciągu roku nie przekroczyła 100 zł, ale firma musi prowadzić ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych. Jeśli firma ewidencji nie prowadzi, to jedynie prezent o wartości 10 zł na jedną osobę obdarowaną jest zwolniony z VAT-u.

Procedura naliczenia VAT-u związanego z prezentami o wyższej wartości dla jednej osoby, jest to wewnętrzny dokument na którym powinien znaleźć się szczegółowy opis prezentu, jego wartość, stawka i kwota VAT oraz daty.


Prezenty, które nie mają charakteru reklamowego kwalifikowane są do tzw. reprezentacji określanej przez Urzędy Skarbowe jako "wystawność", "okazałość" i tego rodzaju prezenty nie są kosztem podatkowym, pomimo że ich wręczenie rodzi obowiązek podatku VAT.


Wręczenie kosztownego upominku może oznaczać konieczność zapłacenia podatku dochodowego przez osobę obdarowaną. Otrzymany prezent traktowany jest jako nieodpłatne świadczenie.

Ustawa o PIT wskazuje limit powodujący zwolnienie od podatku dochodowego dla osoby obdarowanej tj. kwota 200 zł ale przy prezentach służących celom reklamowym i promocyjnym.
Jeżeli wręczany droższy prezent nie ma charakteru reklamowego lub jego wartość przekracza 200 zł obdarowany musi rozliczyć z tego tytułu przychód.

Jeżeli osobą obdarowaną jest klient tj. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, obdarowany powinien wykazać jego wartość w zeznaniu rocznym PIT.
Firma obdarowująca z kolei musi dokonać wyceny prezentu oraz sporządzić formularz PIT-8C zawierający dane obdarowanego i kwotę do rozliczenia, a także musi przesłać ten formularz do właściwego Urzędu Skarbowego.

Jeżeli obdarowanym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą prezent jest dla niego przychodem, który wycenia na własną rękę i wprowadza do przychodów swojej działalności gospodarczej.


Wszystkie zwolnienia z podatku dochodowego nie mają zastosowania, jeżeli prezent świąteczny jest przekazywany pracownikowi lub osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło.
W tej sytuacji obdarowany musi rozliczyć przychód. Chyba, że otrzymanie ich następuje z funduszu socjalnego, ale jest limitowane do 380 zł rocznie dla jednej osoby.


Życzę udanych prezentów.

 

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media