Zmiany w opłatach recyklingowych

 
 

Od 1 września 2019 r. zmianie ulegają przepisy w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby foliowe wydawane klientom.

Od tego dnia sprzedający towar wraz z torbą foliową będzie zobowiązany pobierać opłatę również za takie torby foliowe, których grubość materiału jest równa bądź większa niż 50 mikrometrów (od której obecnie nie pobiera się opłaty).

Z opłaty zwolnione będą wyłącznie tzw. zrywki, czyli bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub do pakowania żywności luzem.

Nowością będzie również to, że od 1 stycznia 2020 r. opłata recyklingowa (w wysokości 0,20 zł + podatek VAT za sztukę) rozliczana będzie raz na kwartał. Dodatkowo pojawi się obowiązek prowadzenia ewidencji (w formie papierowej bądź elektronicznej) oraz składania sprawozdania.

Wszyscy handlowcy będą podlegali wpisowi do rejestru w Bazie Danych o Odpadach (BDO). Przy czym złożenie wniosku o wpis będzie musiało nastąpić jeszcze przed 31 grudnia 2019 r., a brak wpisu będzie zagrożony karą administracyjną nawet do wysokości 1 mln złotych.

Opracowała:
Grażyna Micińska

 

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media