Nasza kancelaria

 

Kancelaria Podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach) powstała jako spółka cywilna w maju 1991 roku. Właścicielami są doradcy podatkowi Grażyna Micińska, nr wpisu 01378 na listę doradców podatkowych i Krystyna Rajter, nr wpisu 05727.

Od sierpnia 2005 roku siedziba mieści się w Tychach przy ul. Barona 30/314, w biurowcu „Centrum Balbina”.

Kancelaria prowadzi stałą obsługę księgową około 100 podmiotów gospodarczych.
Dział rozliczeń osób fizycznych nadzorowany jest przez doradcę podatkowego Krystynę Rajter – długoletniego pracownika organów podatkowych.

Od roku 2000 powstał formalnie dział rozliczeń osób prawnych oraz księgowości w formie ksiąg rachunkowych, którego nadzór prowadzi doradca podatkowy mgr Grażyna Micińska – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego I kadencji, ekspert ds. podatków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Grażyna Micińska w roku 2002 ukończyła podyplomowe studia w zakresie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Grażyna Micińska pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Kancelaria obsługuje wszystkie rodzaje podmiotów gospodarczych: osoby fizyczne, osoby prawne w tym spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki jawne, spółki komandytowe, stowarzyszenia i kluby sportowe.
Kancelaria prowadzi również rozliczenia ZUS właścicieli firm i ich pracowników.

Kancelaria specjalizuje się w procedurach odwoławczych od decyzji organów podatkowych. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami skarbowymi we wszystkich stadiach postępowania podatkowego. Sporządzamy skargi na decyzje organów podatkowych, występując w imieniu naszych Klientów przed Sądami Administracyjnymi.

Kancelaria wydaje opinie podatkowe i interpretacje przepisów podatkowych.

W swoim zakresie kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego - w ramach którego dokonywana jest ocena podatkowa umów cywilno-prawnych i przygotowywane są projekty optymalizacji podatkowej.

Kancelaria w swojej ofercie posiada również dział doradztwa prawnego, który obsługiwany jest przez naszych ekspertów-partnerów kancelarii:
adwokat Annę Majewską-Szrubarz
radcę  prawnego Bartłomieja Krukiewicza
specjalizujących się w prawie gospodarczym i handlowym oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Oferujemy naszym klientom usługi m.in. zakładania i przekształcenia podmiotów gospodarczych, rejestrację w KRS, sporządzanie umów cywilno-prawnych.  

Firma jest zrzeszona w Regionalnej Izbie Gospodarczej, a wspólnicy są członkami Śląskiej Izby Doradców Podatkowych, co pozwala im stale doskonalić swoją wiedzę zawodową.

Doradcy podatkowi posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (kwota gwarancyjna od jednorazowo popełnionego błędu wynosi 200.000 zł na każdego doradcę).

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media