Oferta

 

Usługi rachunkoweksięgowe na zlecenie:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczenia ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą w Tychach oraz ich pracowników.

Usługi doradztwa podatkowego:

 • opracowywanie strategii podatkowych,
 • dobór form opodatkowania,
 • porady i konsultacje podatkowe,
 • reprezentacja podatników przed organami skarbowymi w toku kontroli podatkowych,
 • odwołania od decyzji organów podatkowych,
 • skargi do NSA w dwuinstancyjnym sądownictwie administracyjnym,
 • reprezentowanie podatników w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • wydawanie opinii prawno-podatkowych dla Klientów z Tychów i okolic.

Usługi doradztwa finansowego:

 • sukcesja firm z Tychów (umowy sukcesyjne, usługi zarządców sukcesyjnych),
 • pomoc przy uzyskaniu kredytów bankowych.

Usługi prawnicze:

 • zakładanieprzekształcanie spółek prawa handlowego, spółka z o.o 24/h
 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi,
 • pozwy o zapłaty,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • porady i opinie prawne,
 • sporządzanie umów.

Nasze usługi świadczymy z zapewnieniem najwyższej staranności oraz z zachowaniem pełnej poufności powierzonych nam informacji.

Biuro rachunkoweTychach

Biuro rachunkoweKancelaria Podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach) należy do grona firm księgowych o największym doświadczeniu w branży podatkowej na Śląsku. Zostało założone w roku 1991 i nieprzerwanie od początku swej działalności zajmuje się usługami księgowymi dla wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych.

Oferta kancelarii podatkowejTychach

Wyróżnikiem naszej kancelarii są procedury odwoławcze i obrona podatnika w sporach z organami podatkowymi, w tym reprezentowanie stron w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i egzekucyjnych. Kancelaria podatkowa sporządza również skargi na decyzje organów podatkowych do Sądów Administracyjnych I i II instancji. Ważnym kierunkiem działalności doradczej biuraTychach jest optymalizacja podatkowa, tj. zarówno dobór korzystnej formy opodatkowania jak i ustalenie strategii podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej. Zajmujemy się oceną finansową projektów biznesowych. Istotnym narzędziem tej sfery doradztwa jest sporządzanie umów cywilno-prawnych.

Zespół biura podatkowego

W zespole naszej kancelariiTychach znajdują się adwokat i radca prawny, którzy zajmują się ustanawianiem i rejestracją podmiotów gospodarczych, sporządzeniem niezbędnych umów cywilno-prawnych oraz pism procesowych. Doradcy podatkowi Kancelarii Podatkowej Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach) przygotowują na zlecenie opinie prawno-podatkowe oraz sporządzają wnioski o interpretacje podatkowe. Ważnym aspektem działalności jest sporządzanie odwołań ZUS oraz zaskarżanie decyzji ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zapraszamy do kancelarii podatkowejTychach

Biuro rachunkowe służy pomocą w sprawach wyprowadzenia zaległości księgowych oraz korekt nieprawidłowych rozliczeń podatkowych. W ramach promocji i popularyzacji zawodu doradcy podatkowego Kancelaria Podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach) w sierpniu i wrześniu 2019 roku zaprasza wszystkie kobiety podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą do bezpłatnych konsultacji w sprawie doboru form prowadzenia i opodatkowania swojego biznesu. Ocenimy również ekonomiczny aspekt posiadanego pomysłu na własny biznes.

Kancelaria Podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach) - ambasada przedsiębiorczości kobiet zaprasza.

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media