Polityka prywatności

 

Aktualizacja polityki prywatności

dla użytkowników strony internetowej

Kancelarii Podatkowej "Fiskus" s.c. z siedzibą w Tychach

 


1.1.
Podstawa prawna

Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 

1.2. Informacje firmowe 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

Kancelaria Podatkowa „Fiskus” s.c. Grażyna Micińska, Krystyna Rajter

Ul. Barona 30/314

43-100 Tychy

kancelaria@fiskus.tychy.pl

tel. 32 788-17-80

 

1.3. Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych oraz realizacji usług z zakresu doradztwa podatkowego w odpowiedzi na złożone oferty. Cel marketingowy związany jest z interesem uzasadnionym koniecznością analityki internetowej strony www.

 

1.4. Narzędzia analityczne

Korzystamy z narzędzi analitycznych typu Google Analytics. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych przez firmę: Kancelaria Podatkowa „Fiskus” s.c. Grażyna Micińska, Krystyna Rajter w siedzibą w Tychach przy ul. Barona 30/314 - w celu otrzymania usług z zakresu doradztwa podatkowego jak i w celu marketingowym.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Kancelaria Podatkowa „Fiskus” s.c. Grażyna Micińska, Krystyna Rajter z siedzibą w Tychach przy ul. Barona 30/314 w celu otrzymania usług z zakresu doradztwa podatkowego oraz w celu marketingowym.

Podatnie moich danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.

Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook.”

 

1.5. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

1.6. Prawa internauty

Prawa użytkownika:

  • Mam prawo do wycofania się z danej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

  • Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

 

Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook.

W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania - prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

 

2. Formularze i zgody typu „checkbox”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Kancelaria Podatkowa „Fiskus” s.c. Grażyna Micińska, Krystyna Rajter z siedzibą w Tychach przy ul. Barona 30/314, w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty jeśli o nią pytam. Maje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych.”

 

3. Trwają rozmowy w zakresie zakupu certyfikatu SSL.

 

4. Nie dotyczy.

 

Politykę sporządziły:

Grażyna Micińska

Krystyna Rajter

 

Występujące jako Administrator danych osobowych

Kancelarii Podatkowej „Fiskus” s.c.

z siedzibą w Tychach przy ul. Barona 30/314

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media