Nasza kancelaria

Kancelaria Podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach) powstała jako spółka cywilna w maju 1991 roku. Wspólnikami są doradcy podatkowi Grażyna Micińska, nr wpisu 01378 na listę doradców podatkowych i Krystyna Rajter, nr wpisu 05727.

Od roku 2021 firma jest spółką doradca podatkowego wpisaną do rejestru pod numerem 662.

Kancelaria prowadzi stałą obsługę księgową około 100 podmiotów gospodarczych.
Dział rozliczeń osób fizycznych nadzorowany jest przez doradcę podatkowego Krystynę Rajter – długoletniego pracownika organów podatkowych.

Dział rozliczeń osób prawnych oraz księgowości w formie ksiąg rachunkowych nadzorowany jest przez doradcę podatkowego mgr Grażynę Micińską.

Grażyna Micińska jest absolwentem wydziału Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od 16 lat Grażyna Micińska pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Kancelaria obsługuje wszystkie rodzaje podmiotów gospodarczych: osoby fizyczne, osoby prawne w tym spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki jawne, spółki komandytowe, stowarzyszenia i kluby sportowe.

Kancelaria prowadzi również rozliczenia ZUS właścicieli firm i ich pracowników.

Kancelaria specjalizuje się w procedurach odwoławczych od decyzji organów podatkowych. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami skarbowymi we wszystkich stadiach postępowania podatkowego. Sporządzamy skargi na decyzje organów podatkowych, występując w imieniu naszych Klientów przed Sądami Administracyjnymi.

Kancelaria wydaje opinie podatkowe i interpretacje przepisów podatkowych.

W swoim zakresie kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego – w ramach którego dokonywana jest ocena podatkowa umów cywilno-prawnych i przygotowywane są projekty optymalizacji podatkowej.

Kancelaria w swojej ofercie posiada również dział doradztwa prawnego, który obsługiwany jest przez naszego eksperta-partnera kancelarii: adwokat Annę Majewską-Szrubarz specjalizującą się w prawie gospodarczym i handlowym oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Oferujemy naszym klientom usługi m.in. zakładania i przekształcenia podmiotów gospodarczych, rejestrację w KRS, sporządzanie umów cywilno-prawnych.

Firma jest zrzeszona w Regionalnej Izbie Gospodarczej, a wspólnicy są członkami Śląskiej Izby Doradców Podatkowych, co pozwala im stale doskonalić swoją wiedzę zawodową.

Doradcy podatkowi posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (kwota gwarancyjna od jednorazowo popełnionego błędu wynosi 200.000 zł na każdego doradcę).

Certyfikaty

Rzetelna Firma Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet Krajowa Izba Doradców Podatkowych Centrum Informacji Księgowej Laureat Srebrnych ORŁÓW Rachunkowości 2020 Europejskie Centrum Nadzoru Orły Rachunkowości 2019

Fiskus.Tychy. sp. z o.o.
(wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
ul. Barona 30/314
43-100 Tychy

NIP: 646-032-74-67
REGON: 270627882