Aktualności podatkowe

Wybór formy opodatkowania na rok 2024

Przypominamy, że do 20 stycznie 2024 (tj. do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z działalności gospodarczej w roku podatkowym) - mogą Państwo zmieniać formę opodatkowania.

e-Doręczenia

Uprzejmie informujemy, że do 10.12.2023 większość podmiotów administracji publicznej, osoby zaufania publicznego oraz niektórzy przedsiębiorcy będą zobligowani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych (e-Doręczenia).

A – jak Amortyzacja

Amortyzacja - zgodnie z definicją zawartą w Wikipedii oznacza „zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w danym czasie w wyniku jego użytkowania lub starzenia się”.

Fiskus.Tychy. sp. z o.o.
(wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
ul. Barona 30/314
43-100 Tychy

NIP: 646-032-74-67
REGON: 270627882