Aktualności podatkowe

e-Doręczenia

Uprzejmie informujemy, że do 10.12.2023 większość podmiotów administracji publicznej, osoby zaufania publicznego oraz niektórzy przedsiębiorcy będą zobligowani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych (e-Doręczenia).

W grupie przedsiębiorców zobowiązanych do tego obowiązku od 10.12.2023 są spółki prawa handlowego oraz inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia) wpisane do KRS po 10.12.2023.

Sposób zakładania adresu elektronicznego jest dostępny na portalu e-Doręczenia.

E-Doręczenia zastąpią listy polecone za potwierdzeniem.

Starsze podmioty wpisane do KRS do dnia 10.12.2023 będą miały ten obowiązek od 10.03.2024.

Przedsiębiorcy indywidualni rejestrujący się w CDEiG, będą miały taki obowiązek w roku 2025 r a nowo rejestrowani przedsiębiorcy po 10.12.2023 od dnia 1.01.2024 r.

Fiskus.Tychy. sp. z o.o.
(wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
ul. Barona 30/314
43-100 Tychy

NIP: 646-032-74-67
REGON: 270627882