Aktualności podatkowe

Limity podatkowe na 2024 rok

Uprzejmie informuję, że 02.10.2023 r. NBP ogłosił kurs Euro wyznaczający nową podstawę obliczenia ważnych limitów podatkowych na rok 2024.

Zwracam uwagę, że według NBP średni kurs Euro na pierwszy dzień roboczy października wynosi 4,6091 zł co oznacza, że jest on niższy niż ten obowiązujący rok temu (4,8272 zł).

Spadek kursu Euro w stosunku do dnia 03.10.2022 r. oznacza, że limity podatkowe obowiązujące od 01.01.2024 również ulegną obniżeniu.

 1. Limit amortyzacji de minimis w 2024 r.
  Amortyzacja de minimis oznacza, że podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonej do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. Euro w zaokrągleniu do tys. zł
  Obecny limit na 2024 rok – 230.000 zł (w 2023 roku było 241 tys. zł)
   
 2. Mały podatnik PIT i VAT
  Podatnik, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grypy, ma prawo do kasowej metody rozliczenia VAT.
  Obecny limit na 2024 rok – 9.218.000 zł (w roku 2023 było 9.654.000 zł)
   
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (opodatkowanie swoich dochodów z działalności gospodarczej, dzierżawy i umów podobnych)
  Obecny limit na 2024 rok – działalność samodzielna 9.218.200 zł;  spółka cywilna 9.218.200 zł
   
  Uwaga
  Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy, nie przekroczył kwoty 2 mln Euro, czyli 921.820 zł.
   
 4. Mała podatnik CIT w 2024 r.
  CIT 9% do kwoty 9.218.000 zł obrotu za rok 2023 (było 9.654.000 zł)
   
 5. Pełna i uproszczona rachunkowość
  Pełna rachunkowość – obowiązek prowadzenia od przekroczenia kwoty 9.218.200 zł obrotu za rok 2023 (było 9.654.400 zł)

Fiskus.Tychy. sp. z o.o.
(wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
ul. Barona 30/314
43-100 Tychy

NIP: 646-032-74-67
REGON: 270627882