Aktualności podatkowe

Jakie składki Zus zapłacą przedsiębiorcy w tym roku?

Uprzejmie informuję, że od 01.01.2024 podstawowa stawka na ubezpieczenie społeczne wnosi : 1.600,32 zł (wraz z ubezpieczeniem chorobowym, bez składki zdrowotnej)

składka zdrowotna:

  • przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem linowym: 4,9% realnego dochodu osiągniętego w poprzednim miesiącu, ale nie  mniej niż 9% min.wynagrodzenia za pracę (od 01.01.2024 minimum 381,78zł),
  • przedsiębiorcy rozliczający wg skali podatkowej: w 2024 zapłacą składkę zdrowotną wynoszącą 9% realnego dochodu osiągniętego w poprzednim miesiącu, ale nie  mniej niż 9% min.wynagrodzenia za pracę(od 01.01.2024 minimum 381,78zł),

przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zapłacą składkę zdrowotną w stałej kwocie – w zależności od wysokości rocznych przychodów

  • przychody poniżej 60.000 zł – składka wyniesie 5,4% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 425zł)
  • przychody 60.000 – 300.000 zł – składka wyniesie 9% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 710zł)
  • przychody powyżej 300.000 zł – składka wyniesie 16,2% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 1280zł)
  • przedsiębiorcy rozliczający wg karty podatkowej: składka zdrowotna wynosić będzie 9% wynagrodzenia min. za pracę (od 01.01.2024 – 381,78zł)

Ponadto informujemy, że od 1.01.2024 nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia zatrudnionych pracowników na umowach o pracę na kwotę 4.242 zł brutto. Zmianie uległa również stawka godzinowa pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia na stawkę 27,70 zł brutto za godzinę.

Fiskus.Tychy. sp. z o.o.
(wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
ul. Barona 30/314
43-100 Tychy

NIP: 646-032-74-67
REGON: 270627882