Aktualności podatkowe

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2023 r.

Informuję, że z dniem 1 lipca 2023 r. nastąpi kolejny w tym roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie wynosi ono 3.490 zł, a od 1 lipca wzrośnie do kwoty 3.600 zł brutto.

Wzrost ten powoduje również wzrost składek społecznych od podstawy wymiaru nie niższej niż 3.600 zł, która będzie obowiązywała od 01.07.2023 do 31.12.2023.

Wraz z wzrostem wynagrodzenia minimalnego z tytułu umów o pracę w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. wzrasta minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o świadczenie usług. Minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie ww. umów od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 wzrasta z 22,80 zł brutto do 23,50 zł brutto/godz.

Oczywiście wraz z tym wzrostem wzrastają niektóre świadczenia pracownice takie jak:

  • dodatek za pracę w nocy,
  • odszkodowanie za naruszenie równego traktowania w zatrudnieniu i za mobbing,
  • wynagrodzenia postojowe.

Niestety wyższa kwota minimalnej płacy automatycznie podwyższa wymiar grzywien grożących za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Grzywna za przestępstwa skarbowe jest orzekana w stawkach dziennych. Najniższa ich liczba wynosi 10 , a najwyższa 720. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia, ani przekraczać jej 400krotności. Powoduje to, że czyn popełniony od 01.07.2023 do 31.12.2023 będzie mógł być penalizowany stawką dzienną w granicach od 120 zł do 48.000 zł (zależy to do statusu i sytuacji rodzinnej podatnika).

Natomiast grzywna za wykroczenie skarbowe jest określona kwotowo. Wykroczenie skarbowe popełnione od 01.07.2023 do 31.12.2023 może wynieść do 360 zł do 72.000 zł (tj. od 1/10 do 20krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia).

Na koniec chciałabym się podzielić swoim drobnym sukcesem, tj. w dniu wczorajszym walne zgromadzenia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach powołało mnie na funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji na lata 2023-2028. (zdjęcia z uroczystości w galerii).

Komisja Rewizyjna w nowej kadencji na lata 2023-2028

Fiskus.Tychy. sp. z o.o.
(wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
ul. Barona 30/314
43-100 Tychy

NIP: 646-032-74-67
REGON: 270627882