Aktualności podatkowe

Podatki obowiązujące od 01.01.2023

Szanowni Klienci Kancelarii Podatkowej Fiskus.Tychy. sp. z o.o.

Żegnając się ze starym rokiem podatkowym, pragnę omówić kilka zmian w podatkach, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

1. Od 01.01.2023 r. wszystkie lokale mieszkalne będą wyłączone z możliwości ich amortyzacji. Będzie ta zasada dotyczyła następujących obiektów:

  • budynków mieszkalnych
  • lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

W nowych przepisach nie ma żadnych wyjątków o charakterze podmiotowym lub przedmiotowym. Zasada ta dotyczy również spółek nieruchomościowych.

Co ważne w roku 2022 (czyli tym, który mija) była możliwość amortyzacji obiektów mieszkalnych w stosunku do obiektów zakupionych przed 1 stycznie 2022 r. lecz ostatecznie możliwość ta zakończy się z dniem 31.12.2022 r.

Niestety ustawodawca zrezygnował z możliwości amortyzacji tych wcześniej nabytych nieruchomości z dniem 01.01.2023 r. (być może będzie to przedmiotem skargi do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż nowe przepisy na pewno nie są zgodne z art. 2 Konstytucji RP – tj. ochrona interesów w toku).

Dobrą wiadomością tej zmiany jest to, że nierozliczone koszty amortyzacji budynków mieszkalnych będzie można rozliczyć przy ich sprzedaży, gdyż zasadą dotychczasową było, że kosztem sprzedaży nieruchomości mieszkalnych były wydatki na ich nabycie lub wytworzenie pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych. Wobec braku odpisów amortyzacyjnych nie pomniejszą one obecnie kosztu sprzedaży, a więc różnica między zakupem a sprzedażą nieruchomości będzie mniejsza, stanowiąc jednocześnie mniejszą podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym.

2. Dalsze zmiany dotyczą ustalenia nowego minimalnego wynagrodzenia brutto dla pracowników, które od 01.01.2023 r. w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi kwotę 3.490 zł brutto, natomiast od 01.07.2023 r. będzie wynosić 3.600 zł brutto, co powoduje ustalenie nowej minimalnej stawki godzinowej na kwotę 22,80 zł brutto od 01.01.2023 r. i 23,50 zł brutto od 01.07.2023 r.

Na zakończenie chciałam podzielić się informacją, że wczoraj otrzymałam medal z okazji trzydziestolecia pracy społecznej dla Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Perła w Koronie RP, który wieńczy moją wieloletnią pracę dla środowisk gospodarczych.

Zachęcam wszystkich do współpracy z samorządem gospodarczym.

Pozdrawiam serdecznie
Grażyna Micińska

Fiskus.Tychy. sp. z o.o.
(wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
ul. Barona 30/314
43-100 Tychy

NIP: 646-032-74-67
REGON: 270627882