Aktualności podatkowe

Nowy Polski Ład – zmiany od 01.07.2022

Szanowni Klienci Kancelarii Podatkowej Fiskus.Tychy. sp. z o.o. Jak zapewne Państwo się orientujecie – Nowy Ład 2.0 wchodzi w życie 01.07.2022 r. i wprowadzi sporo poprawek i zmian w Nowym Ładzie 1.0, który obowiązuje zaledwie sześć miesięcy i okazało się, że spora część zmian okazała się nieprzemyślana. Co prawda ustawa nowelizująca znajduje się obecnie w senacie, ale większość specjalistów z branży podatkowej uważa, że zmiany zaczną obowiązywać od 01.07.2022 r.

Najważniejsze zmiany omówię w trzech częściach.

Dzisiaj część 1 dotycząca: obniżki stawki podatku PIT z 17% na 12% na skali podatkowej i możliwość zmiany formy opodatkowania.

Skala podatkowa obecnie
do 120.000 – 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł
ponad 120.000 – 15.300 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

Skala podatkowa od 1 lipca 2022 r.
do 120.000 – 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł
ponad 120.000 – 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

Stawka PIT została obniżona z 17% na 12% przy zachowaniu kwoty wolnej od podatku na poziomie 30.000 zł rocznie i granicy większego progu podatkowego na poziomie 120.000 zł.

Wraz z obniżką podatku zmieni się także kwota zmniejszająca podatek – rocznie z 5.100 zł na 3.600 zł, co miesięcznie oznacza obniżenie zaliczek na podatek dochodowy o 300 zł zamiast dotychczasowych 425 zł.

Zwracam również uwagę, że obniżka podatku dochodowego, wiąże się z likwidacją ulgi dla klasy średniej – co w większości Państwa nie dotyczy, gdyż ulga dla klasy średniej nie ma zastosowania do dochodów z działalności gospodarczej.

Wraz z nowelizacją Polskiego Ładu 2.0 będzie można dokonać ponownego wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców.

Zmiana formy możliwa jest tylko na skalę podatkową i dotyczy jedynie dwóch grup przedsiębiorców:

  • przedsiębiorcy opodatkowani obecnie na podatku liniowym, będą mogli wybrać opodatkowanie według skali, ale dopiero przy rozliczeniu rocznym– w odniesieniu za cały rok 2022, poprzez złożenie PIT-36 zamiast PIT-36L
  • przedsiębiorcy opodatkowani obecnie na ryczałcie, będą mogli zmienić formę opodatkowania na opodatkowanie według skali;
    zmiany tej będą mogli dokonać albo za cały rok podatkowy w rozliczeniu rocznympoprzez złożenia PIT-36 (niestety trzeba zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów wstecznie z uwzględnieniem kosztów), albo za połowę roku tj. od 1 lipca 2022 r. – wybierając zmianę od 1 lipca, będą musieli do 22 sierpnia br. poinformować o swojej decyzji Urząd Skarbowy (będą płacić PIT na zasadach ogólnych za pół roku i złożą dwa zeznania roczne – PIT-36 i PIT-28)
  • Przejście z ryczałtu na skalę to też nowe rozliczenia z ZUS w składce zdrowotnej, ale to omówię w drugiej części newslettera.

Naszym zdaniem:
Karkołomny pomysł o zmianie formy opodatkowania w trakcie roku, wiąże się z tak dużą komplikacją księgowań i przeliczania dochodu, że zalecamy wstrzymanie się z tą decyzją do końca roku. W sytuacji jednak bardzo niekorzystnej podatkowo – prosimy o kontakt z kancelarią, celem uzgodnienia szczegółów zmiany.

O dalszych zmianach poinformuję Państwa w następnych częściach opracowania.

Fiskus.Tychy. sp. z o.o.
(wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
ul. Barona 30/314
43-100 Tychy

NIP: 646-032-74-67
REGON: 270627882