Aktualności podatkowe

Limity podatkowe na 2022r.

Szanowni Klienci Kancelarii Podatkowej Fiskus.Tychy. sp. z o.o. Podaję Państwu wskaźniki księgowe, które będą warunkować skorzystanie przez Państwa w roku 2022 z niektórych przywilejów podatkowych dotyczących statusu tzw. „Małego podatnika” w podatku dochodowym CIT i PIT, jak i w podatku VAT oraz opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak i limitów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Uwaga
Niektóre limity wyrażone są w wartościach brutto a inne netto – jak poniżej.

WSKAŹNIKI20222021
Mały podatnik w podatku dochodowym CIT i PIT
(art. 5a pkt. 20 ustawy o PIT i art. 4a pkt. 10 ustawy o CIT)
Limit obrotów brutto 2 mln Euro za rok 2021
Mały podatnik CIT ma obniżoną stawkę podatkową do 9% dochodu rocznie
9.188.000 zł9.031.000 zł
Jednorazowy odpis amortyzacyjny
Dotyczy CIT i PIT
Dotyczy wyłącznie małych podatników (jak wyżej) i zakupów środków trwałych z grup 3-8.
50 tys. Euro rocznie.
230.000 zł226.000 zł
Mały podatnik w VAT
Dotyczy PIT i CIT.
Limit 1.200.000 Euro netto
Możliwość rozliczania metodą kasową i metodą kwartalną.
5.513.000 zł
207.000 zł
5.418.000 zł
203.000 zł
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Wartość obrotów netto za rok 2021.
2 mln Euro netto
Do wartości tej kwoty można wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu.
9.188.200 zł9.030.600 zł
Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych
2 mln Euro netto za poprzedni rok obrotowy
9.188.200 zł9.030.600 zł

Uwaga
Przy liczeniu limitów bierze się pod uwagę kurs Euro według tabeli NBP na 1 października 2021 r, który wynosił 4,5941 Euro

Fiskus.Tychy. sp. z o.o.
(wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
ul. Barona 30/314
43-100 Tychy

NIP: 646-032-74-67
REGON: 270627882