Oferta

Usługi rachunkoweksięgowe na zlecenie:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczenia ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą w Tychach oraz ich pracowników.

Usługi doradztwa podatkowego:

 • opracowywanie strategii podatkowych,
 • dobór form opodatkowania,
 • porady i konsultacje podatkowe,
 • reprezentacja podatników przed organami skarbowymi w toku kontroli podatkowych,
 • odwołania od decyzji organów podatkowych,
 • skargi do NSA w dwuinstancyjnym sądownictwie administracyjnym,
 • reprezentowanie podatników w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • wydawanie opinii prawno-podatkowych dla Klientów z Tychów i okolic.

Usługi doradztwa finansowego:

 • sukcesja firm z Tychów (umowy sukcesyjne, usługi zarządców sukcesyjnych),
 • pomoc przy uzyskaniu kredytów bankowych.

Usługi prawnicze:

 • zakładanieprzekształcanie spółek prawa handlowego, spółka z o.o 24/h
 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi,
 • pozwy o zapłaty,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • porady i opinie prawne,
 • sporządzanie umów.

Nasze usługi świadczymy z zapewnieniem najwyższej staranności oraz z zachowaniem pełnej poufności powierzonych nam informacji.

Biuro rachunkoweTychach

Biuro rachunkoweKancelaria Podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach) należy do grona firm księgowych o największym doświadczeniu w branży podatkowej na Śląsku. Zostało założone w roku 1991 i nieprzerwanie od początku swej działalności zajmuje się usługami księgowymi dla wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych.

Oferta kancelarii podatkowejTychach

Wyróżnikiem naszej kancelarii są procedury odwoławcze i obrona podatnika w sporach z organami podatkowymi, w tym reprezentowanie stron w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i egzekucyjnych. Kancelaria podatkowa sporządza również skargi na decyzje organów podatkowych do Sądów Administracyjnych I i II instancji. Ważnym kierunkiem działalności doradczej biuraTychach jest optymalizacja podatkowa, tj. zarówno dobór korzystnej formy opodatkowania jak i ustalenie strategii podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej. Zajmujemy się oceną finansową projektów biznesowych. Istotnym narzędziem tej sfery doradztwa jest sporządzanie umów cywilno-prawnych.

Zespół biura podatkowego

W zespole naszej kancelariiTychach znajdują się adwokat i radca prawny, którzy zajmują się ustanawianiem i rejestracją podmiotów gospodarczych, sporządzeniem niezbędnych umów cywilno-prawnych oraz pism procesowych. Doradcy podatkowi Kancelarii Podatkowej Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach) przygotowują na zlecenie opinie prawno-podatkowe oraz sporządzają wnioski o interpretacje podatkowe. Ważnym aspektem działalności jest sporządzanie odwołań ZUS oraz zaskarżanie decyzji ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zapraszamy do kancelarii podatkowejTychach

Biuro rachunkowe służy pomocą w sprawach wyprowadzenia zaległości księgowych oraz korekt nieprawidłowych rozliczeń podatkowych. Doradcy podatkowi z Kancelarii Podatkowej Fiskus.Tychy. sp. z o.o. zapraszają na konsultacje dla wszystkich nowo zakładających działalność gospodarczą. Dobierzmy Ci najbardziej korzystną formę prowadzenia działalności gospodarczej oraz optymalną formę opodatkowania. W ramach konsultacji ocenimy również ekonomiczny aspekt posiadanego pomysłu na własny biznes.

Certyfikaty

Rzetelna Firma Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet Krajowa Izba Doradców Podatkowych Centrum Informacji Księgowej Laureat Srebrnych ORŁÓW Rachunkowości 2020 Europejskie Centrum Nadzoru Orły Rachunkowości 2019

Fiskus.Tychy. sp. z o.o.
(wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
ul. Barona 30/314
43-100 Tychy

NIP: 646-032-74-67
REGON: 270627882