Aktualności podatkowe

Charakterystyka spółki cywilnej jako formy organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej

Spółka cywilna jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej, głównie ze względu na prostotę jej założenia jak i prowadzenia księgowości (podatkowa księga przychodów i rozchodów).

Charakter prawny:

 • spółka prawa cywilnego (art. 860 – art. 875 KC)
 • nie ma podmiotowości prawnej,
 • nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej,
 • jest podatnikiem podatku VAT,
 • wspólnicy są podmiotami podatku dochodowego (jeśli są to osoby fizyczne, oznacza to, że płacą podatki dochodowe według zasad przewidzianych ustawą o podatku od osób fizycznych);

Powstanie spółki cywilnej:

 • z chwilą zawarcia umowy spółki cywilnej;

Majątek spółki:

 • wspólność łączna wszystkich wspólników, a nie spółki;

Prowadzenie spraw spółki:

 • każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki art. 865 §1 KC,
 • można uregulować to odmiennie umową spółki;

Reprezentacja:

 • każdy wspólnik jest umocowany w takich granicach w jakich jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki,
 • prawo to może ograniczyć uchwała,
 • spółkę mogą reprezentować pełnomocnicy,
 • spółka cywilna nie może udzielać prokury, ale mogą jej udzielać wspólnicy;

Odpowiedzialność za zobowiązania:

 • solidarna art. 864 KC, w czasie, gdy pozostawali w spółce:
 • nieograniczona (Kodeks cywilny nie przewiduje górnej granicy odpowiedzialności),
 • pierwszorzędna – wierzyciel nie musi najpierw wykorzystywać zaspokojenia z majątku spółki
 • osobista – wierzyciel może sięgać do majątku osobistego wspólników według swojego wyboru, co ma związek z solidarnością

Udział w zyskach i stratach:

 • zasada równy udział w zyskach i stratach art. 867 KC,
 • można zmienić zasady w umowie,
 • wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki lub z końcem każdego roku obrachunkowego;

Komentarz kancelarii
Spółka cywilna jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej, głównie ze względu na prostotę jej założenia jak i prowadzenia księgowości (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Istotne jest jednak wprowadzenie takich rozwiązań do umowy, które oddawały by faktyczny udział wspólników w tworzeniu zysku tej firmy, prawidłowym wprowadzeniu wkładów wspólników, czy kontynuacji jej działalności po śmierci jednego ze wspólników. Istotnym elementem umowy jest również używanie własnego majątku wspólników czy umowy cywilno-prawne między wspólnikiem a spółką, dlatego ważnym jest omówienie tych spraw z doradcą podatkowym lub prawnikiem przed sporządzeniem umowy spółki cywilnej.

Nawigacja

Fiskus.Tychy. sp. z o.o.
(wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
ul. Barona 30/314
43-100 Tychy

NIP: 646-032-74-67
REGON: 270627882