Aktualności podatkowe

Nowe przepisy dotyczące tzw. mechanizmu podzielonej płatności

Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) – art. 108a ust.2 ustawy o VAT.

Podzielona płatność polega na podziale kwoty z faktury na dwie części. Kwota netto zostanie przelana na zwykły rachunek przedsiębiorcy, a kwota podatku VAT na specjalne konto. Zasadę tę obrazuje poniższy przykład.

Firma A wystawiła fakturę firmie B na kwotę 1.000 zł netto + 230 zł (23% VAT). Razem 1.230 zł brutto. Jeśli firma B skorzysta z zasady podzielonej płatności 1.000 zł przeleje na podstawowy rachunek firmy A, a 230 zł na specjalne konto VAT firmy A.

Podzielona płatność jest dobrowolna co oznacza, że można ją stosować ale nie trzeba. Z uwagi na to, że podzielenie płatności wpłynie niekorzystnie na płynność każdej firmy możliwe jest „dogadanie się” ze swoim kontrahentem, aby nie dzielił płatności przy przelewach, ale ostatecznie jest to jego decyzja.

W związku z nową zasadą podzielonej płatności każdy przedsiębiorca, który posiada firmowy rachunek będzie miał nieodpłatnie założone konto VAT. Nowego konta nie będą mieli przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą swojego prywatnego rachunku oszczędnościowego, w tej sytuacji jeśli kontrahent przeleje mu należność w podzielonej płatności pieniądze będą mu zwrócone.

Dysponowanie pieniędzmi z konta VAT.

Przedsiębiorca nie będzie mógł wydawać zgromadzonych tam pieniędzy na prywatne potrzeby. Może zapłacić swój VAT do Urzędu Skarbowego, albo podatek z faktur od przedsiębiorców, u których sam robi firmowe zakupy – ale również w systemie podzielonej płatności.

Jeżeli powstanie sytuacja dużej nadwyżki środków finansowych na koncie VAT – za każdym razem jeśli byłaby potrzeba przelania ich na zwykły rachunek – trzeba pisemnie wystąpić o zgodę do Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy będzie miał 60 dni na uwolnienie tych pieniędzy z rachunku VAT i przelanie ich na zwykły rachunek. Termin liczony jest od momentu złożenia wniosku przez przedsiębiorcę. Urząd Skarbowy może jednak odmówić, jeśli ma uzasadnioną obawę wystąpienia zaległości w podatku VAT.

Firmy stosujące podzieloną płatność będą musiały regulować każdą fakturę osobno – nie da się w tym systemie płacić gotówką ani kartą.

Uwaga!

Zasada ta ma zastosowanie wyłącznie do płatności w złotówkach.

Prowadzenie rachunku VAT jest bezpłatne. Banki pobierać jednak będą opłatę za przelewy lub inne operacje na tym koncie.

Ostatnia uwaga!

Nowe przepisy mają zastosowanie do płatności realizowanych od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów tj. od 1 lipca 2018 r. – tak więc kryterium przesądzającym o możliwości zastosowania split payment będzie wyłącznie termin zapłaty należności z faktury, a nie termin otrzymania jej przez podatnika.

Trudno obecnie ocenić tę zmianę przepisów, możecie jednak Państwo spotkać się z tym mechanizmem, ponieważ zastosowanie go zależy on od naszych kontrahentów.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontaktKancelarią Podatkową „Fiskus” s.c.

Fiskus.Tychy. sp. z o.o.
(wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
ul. Barona 30/314
43-100 Tychy

NIP: 646-032-74-67
REGON: 270627882